Okonomiyaki 

When I was in Osaka I tried a local speciality, Okonomiyaki at Mizuno. Very popular place judging by the line outside. 

När jag var i Osaka så testade jag en lokal specialitet, Okonomiyaki på Mizuno. Väldigt populärt ställe av kön att döma.

Positive thing by travelling alone is that it’s always easier to get a seat. There were about 20 people before me in line but I only waited for about ten minutes. Det positiva med att resa sig själv, det är alltid lättare att få en plats.  Det var ca 20 personer framför mig i kö men jag behövde bara vänts ca tio minuter.

Pork and scallops were the recommendation. Fläsk och pilgrimsmusslor var rekommendationen.

It’s like a thick omelette. Not too bad but nothing special either. Det liknar en omelett. Inte så illa men inget speciellt heller.

Eating directly from the hot plate. The Okonomiyaki will be hot, that’s for sure. Du äter direkt från plattan. Okonomiyakin kommer att vara varmt, det är ett som är säkert.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s