Challanges

I suppose it would be too good to be true to not encounter any challenges on this journey.

On Monday when I was at Osaka airport waiting for the flight to Taipei I thought I’d use the time to book another flight. As a security precaution my bank always sends me a code via text message to my phone to use when making payments with my MasterCard online. All good except my phone does not work as you might know by now.  Another frustrating story.

If I don’t have access to my phone, as an option I can use this small credit card reader and get a code to use. Well, I have different cards that can be used in this reader and now I used the wrong code for my MasterCard and it got blocked.  So, all my fault but so frustrating as I very well know my code but used a code for another card.

Result, I now only have my AmEx credit card to use for the last three weeks. Problem being that AmEx is not accepted everywhere, for instance I was not able to withdraw cash when arriving in Taipei and it is not possible to buy cash from an exchange office like you can do at home with your credit card. No, here you exchange cash for cash. 

On top of this AmEx has a rather good security system, normally a good thing but when out travelling and they block payments because they think it’s fraud (already happened a couple of times), not so good to be completely dependent on one card. Especially since they can’t reach me and I can’t call them as I don’t have a phone. 

I was hoping and praying that I would be able to withdraw cash when I arrived in Vietnam a couple of hours ago, as AmEx assured me there were ATMs at the airport accepting AmEx. Well, there were not and I checked four. As of now I have 250 EUR in cash, which is not a lot for three weeks of travelling around. I might have to go on a real fast, not that it would hurt, but still hope that it will work out and I can find an ATM somewhere in Ha Noi accepting my AmEx.

I take this as a sign that it’s soon time for me to come home.

—–

Jag antar att det skulle vara för väl att inte stöta på några utmaningar på denna resa.

I måndags när jag var på Osaka flygplats och väntade på flyget till Taipei så tänkte jag att jag skulle nyttja väntetiden till att boka ett annat flyg. Som en skyddsåtgärd så skickar min bank alltid en kod till mig via sms för att använda vid betalningar online med mitt Mastercard. Egentligen bra men som ni kanske vet så fungerar ju inte min telefon för tillfället. En annan frustrerande historia. 

Om jag inte har tillgång till min telefon, som ett alternativ så kan jag använda min bankdosa och få en kod den vägen. Nå, jag har olika kort som kan användas i denna dosa och igår så knappade jag in fel kod till mitt Mastercard och det blev blockat. Med andra ord, allt är mitt fel men så frustrerande då jag mycket väl vet vad min kod är men av misstag använde en kod till ett annat kort. 

Resultat, jag har bara mitt AmEx kreditkort att använda de sista tre veckorna. Problemet är att AmEx ej accepteras överallt, tex så kunde jag inte ta ut pengar när jag landade i Taipei och det är ej möjligt att köpa valuta i ett växlingskontor som man kan göra hemma med sitt kreditkort. Här växlar man bara cash mot cash.

Utöver detta så har AmEx väldigt bra säkerhetsspärrar, vilket normalt sett är bra men inte när man är ute och reser och de blockar ens betalningar för att de tror att det är bedrägeri (har redan skett ett par gånger) och man är beroende av ett kreditkort. Speciellt inte när de inte kan få tag i mig eller jag i dom för att min telefon ej fungerar.

Jag hoppades och bad att jag skulle kunna ta ut pengar när jag landar i Vietnam idag, eftersom AmEx försäkrade mig om att det fanns bankomater på flygplatsen som accepterade AmEx. Men icke och jag kollade fyra olika. Feån och med nu har jag 250 EUR i kontanter kvar. Inte mycket pengar om man ska resa runt i tre veckor till. Kan hända att jag blir tvingad till en ofrivillig fasteperiod, inte för att det skulle skada med jag hoppas fortfarande att det ska lösa sig och att jag hittar en bankomat i Hanoi som accepterar AmEx. 

Jag får nog ta detta som ett tecken på att det börjar bli dags för mig att komma hem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s