Maman 

On my way to dinner last night I accidently bumped into the famous Spider statute, called Maman, by Louise Bourgeois. Located in Roku Roku Plaza in Roppongi Hills.

I hope this is the last spider I will encounter on this trip. Jag hoppas att detta är den sista spindeln jag möter på denna resa.

På min väg till middag igår kväll så råkade jag av en händelse stöta ihop med den berömda spindelstatyn, kallad Maman, av Louise Bourgeois. Du hittar den vid Roku Roku Plaza i Roppongi Hills.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s