Balinese Purification Ritual “Malukat” and Blessing


All dressed up in traditional cloaths for our Balinese purification and blessing ritual.

—–

Uppklädda i traditionella kläder inför vår Balinesiska renings- och välsignelseritual.

Our first stop at Pura Gunkung Kawi Sebatu temple and our first purification.

—–

Vårt första stopp vid Pura Gunkung Kawi Sebatu templet och vår första rening.

Some pictures from the temple. / Några bilder från templet.

Walking down to the purification and blessing site. / Vår promenad ner till renings- och välsignelseplatsen. 

Our happy guide Wudah. / Vår glada guide Wudah.

The purification in the waterfall you do until the water is clean. Both me and Florence had to do it over. 

—–

Reningen i vattenfallet gör man tills vattnet är rent. Både jag och Florence fick göra om processen.

Now we been purified and blessed. The rice is for protection and the flowers behind our ears are for guidance in the right direction (the light road). We both feel very blessed to have been part of this ritual.

—–

Nu har vi blivit renade och välsignade. Riset är för att skydda oss och blommorna bakom öronen är för att guidning i rätt riktning  (den ljusa vägen). Vi känner oss våra väldigt glada att få ha varit med om denna ritual.

Advertisements

One Comment Add yours

  1. zofyaisback says:

    Så spännande med ritualen! Ni ser lyckliga ut!
    Njuter med er på avstånd- ser ju helt underbart ut där ni är!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s